Bệnh viện được Bộ Y tế vinh danh với thành tích xuất sắc