Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần thực hiện ca mổ thoát vị bẹn Ca mổ được thực hiện bởi BS.Thái Thanh Tài