Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần thực hiện ca mổ thoát vị bẹn 

Ca mổ được thực hiện bởi BS.Thái Thanh Tài

Ngày 22/06/2021 Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần thực hiện ca mổ thoát vị bẹn 

Ca mổ được thực hiện bởi BS.Thái Thanh Tài