Đại Hội CĐCS Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần lần thứ III Nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng ngày 10/01/2023 CĐCS Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần tổ chức Đại Hội CĐCS Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần lần thứ III, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp

Sáng ngày 10/01/2023 CĐCS Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần tổ chức Đại Hội CĐCS Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần lần thứ III, Nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Xin chúc mừng 9 đồng chí trong ban chấp hành nhiệm kỳ mới. Qua đó Đoàn Chủ tịch cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí trong ban chấp hành củ, chúc các đồng chí dồi giàu sức khoẻ, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, chúc các đồng chí trong nhiệm kỳ mới sức khoẻ, thành công, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.