Thực tập phương án chữa cháy tại Bệnh viện đkkv Tiểu Cần

Căn cứ kế hoạch diễn tập pccc năm 2023 hôm nay lúc 14h ngày 26/10/2023 Đội pccc cơ sở Bệnh viện đkkv Tiểu Cần phối với Công an pccc - cnch huyện " Thực tập phương án chữa cháy tại Bệnh viện đkkv Tiểu Cần

 

Tác giả: Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần
Nguồn:Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần Copy link
Bài viết liên quan
Tin mới nhất
29.12.2022
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 13/2019/TT-BYT ngày 05/7/2019 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
26.03.2024
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 02/2024/NQ-HĐND ngày 26/02/2024
27.02.2024
Bảng giá dịch vụ Bệnh Viện Đa Khoa Khu Vực Tiểu Cần theo Thông tư 22/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 và Nghị quyết số: 06/2020/NQ-HĐND ngày 17/7/2020
13.09.2023
Bệnh viên ĐKKV Tiểu Cần tổ chức Hội thi Kiểm tra tay nghề chuyên môn năm 2023
23.06.2021
Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần thực hiện ca mổ thoát vị bẹn
02.06.2023
Chào mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi 01/06/2023