Sáng nay lúc 9 giờ ngày 30/12/2022 tại hội trường Bệnh viện ĐKKV Tiểu Cần, thay mặt Ban Giám đốc, Phó Giám đốc Nguyễn Thanh Điền trao Quyết định cho 4 Viên chức mới.